Työturvallisuuskoulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö
Turvallisuuskulttuurin merkitys
Oman toiminnan turvallisuus
Oma vaikutus hyvinvointiin ja työssä jaksaminen
Turvallisuushavaintojen tekeminen ja käsittely
Työtapaturmat ja niiden merkitys
Työmatkatapaturmat
Nolla tapaturmaa -ajattelu
Tapaturman vaaratekijät
Juurisyyanalyysi
Yhteisen työpaikan roolit, vastuut ja velvoitteet
Henkilöstövuokrauksen roolit, vastuut ja velvoitteet
Työsuojelun yhteistoiminta ja osapuolet
Työsuojelutarkastus
Perehdyttäminen ja työnopastus
Perehdytys yhteisellä työpaikalla
Nuorten työntekijöiden perehdytys
Perehdytys monikulttuurisella työpaikalla
Riskienhallinta ja arviointi
Riskienhallintatoimenpiteet
Riskien arvioinnin prosessi
Ennakoiva työsuojelutoiminta
Turvallisen työn suunnittelu
Henkilönsuojaimet ja turvallisuusvarusteet
Toimiminen koneiden ja laitteiden kanssa turvallisesti
Työn kuormitustekijät ja kuormittavuuden vähentäminen
Fyysinen kuormitus
Psykososiaalinen kuormitus
Oma vaikutus työhyvinvointiin ja työssä jaksaminen
Ergonomia
Päihteet ja työkyky
Toimiminen onnettomuus ja hätätilanteessa
Elvytys defibrillaattoria hyödyntäen
Pelastautuminen ja poistumisturvallisuus

Takaisin etusivulle