Työturvallisuuskoulutuksen sisältö

 • Johdanto työturvallisuuskoulutukseen
 • Työturvallisuus ja työympäristö
 • Tapaturmat
 • Riskinhallinta
 • Työpaikan vaaroja
 • Kemikaaliriskit
 • ATEX - räjähdysvaarallisissa tiloissa toimiminen
 • Biologiset vaarat
 • Sisäilmaongelmat
 • Väkivallan uhka
 • Työpaikan siisteys ja järjestys, vaaralliset jätteet
 • Työhyvinvointi
 • Yhdenvertaisuus työpaikalla
 • Työergonomia ja työn kuormitus
 • Työsuojelu ja työturvallisuus - roolit
 • Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • Työnantajan oikeudet
 • Työterveyshuolto
 • Työhön perehdyttäminen ja opastaminen
 • Päihteet ja tupakointi
 • Yhteinen työpaikka
 • Vuokratyö
 • Erikoistyöt ja luvanvaraiset työt
 • Henkilökohtaiset suojaimet
 • Henkilökohtaiset suojaimet - kypärä
 • Henkilökohtaiset suojaimet - silmiensuojaimet
 • Henkilökohtaiset suojaimet - kasvojen suojaimet
 • Henkilökohtaiset suojaimet - hengityksen suojaimet
 • Henkilökohtaiset suojaimet - kuulosuojaimet
 • Henkilökohtaiset suojaimet - suojakäsineet
 • Henkilökohtaiset suojaimet - turvajalkineet
 • Työskentely putoamisvaarallisissa kohteissa
 • Telinetyöt: kiinteillä telineillä työskentely
 • Telinetyöt: siirrettävillä telineillä, pukkitelineillä ja tikkailla työskentely
 • Nostolaitteet ja henkilönostimet
 • Koneiden ja laitteiden turvallisuus
 • Työturvallisuus rakennushankkeissa: yleistä
 • Työturvallisuus rakennushankkeissa: suunnittelu
 • Työturvallisuus rakennushankkeissa: rakennusvaihe
 • Työturvallisuus rakennushankkeissa: työmaatarkastukset
 • Työturvallisuus rakennushankkeissa: työmaan sisäinen liikenne, sekä purku-, lastaus- ja varastointipaikat
 • Työturvallisuus rakennushankkeissa: putoamisen estäminen ja suojaaminen putoamiselta
 • Työturvallisuus maa- ja vesirakennustyössä
 • Työturvallisuus purkutöissä
 • Työturvallisuus rakennustöissä: palo- ja räjähdysvaaran torjunta, pelastautuminen ja ensiapu
 • Työturvallisuus rakennustöissä: sähkötyöt ja sähkötapaturman vaaran torjunta
 • Työturvallisuus rakennustöissä: henkilöstö- ja asuintilat
 • Työturvallisuuteen vaikuttavien muiden tahojen velvollisuudet
 • Toiminta onnettomuus- ja tulipalotilanteissa
 • Yhteenveto
Takaisin etusivulle